CD4+ and CD8+ T cells subsets in patients with allergic rhinitis in comparison to healthy people

Shakournia, Abdolhossein. and Ghafourian Boroujerdnia, Mehri. and Askarifar, Azam. (2013) CD4+ and CD8+ T cells subsets in patients with allergic rhinitis in comparison to healthy people. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences, 15.

[img]
Preview
Text
14.pdf

Download (197kB) | Preview
[img]
Preview
Text
22.pdf

Download (197kB) | Preview
Official URL: http://journal.skums.ac.ir/article-1-1198-fa.html

Abstract

زمینه و هدف: رینیت آلرژیک (AR) بیماری شایعی است که ایمونوگلوبولین E (IgE) و سلول های T در بروز آن نقش و اهمیت زیادی دارند. این مطالعه با هدف بررسی زیر گروه های لنفوسیت T در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی که به صورت مورد-شاهدی انجام گرفت 30 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک و 30 فرد سالم از نظر پارامترهای ایمونولوژیک بررسی شدند. گروه مورد بررسی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ساکن در خوابگاه گلستان با میانگین سنی 3/3 ± 5/22 سال بودند. نمونه های جمع آوری شده از خون محیطی تمام دانشجویان با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال مناسب رنگ آمیزی و سپس درصد لنفوسیت های TCD4+، TCD8+ و نسبت CD4/CD8 بوسیله دستگاه فلوسیتومتری تعیین گردید. همچنین روش های هماتولوژیکی از جمله آزمایش استاندارد CBC بر روی تمام نمونه های خون صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین لنفوسیت های TCD4+ در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بطور معنی‌داری بالاتر بود (05/0P). نتایج آزمایش CBC نشان داد میانگین درصد ائوزینوفیل ها و مونوسیت ها در بین دو گروه تفاوت معنی داری داشته است (05/0P

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Allergic rhinitis, T cell Subsets, Flow cytometry
Subjects: QW Microbiology and Immunology
Divisions: Reserach Vice-Chancellar Department > Journal of Shahrekord University of Medical Sciences
Depositing User: zahra bagheri .
Date Deposited: 29 Aug 2017 04:55
Last Modified: 23 Jul 2018 07:51
URI: http://eprints.skums.ac.ir/id/eprint/3834

Actions (login required)

View Item View Item