Chronic pain management in older people: A qualitative Study

Shirazi, Manuchehr. and Manoochehri, Hoomaan. and Zagheri Tafreshi, Mansooreh. and Zayeri, Farid. and Alipour, Violet. (2016) Chronic pain management in older people: A qualitative Study. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 4.

[img]
Preview
Text
2.pdf

Download (802kB) | Preview
Official URL: http://jcnm.skums.ac.ir/article-1-302-fa.html

Abstract

چکیده زمینه و هدف: با توجه به پیچیده بودن مدیریت درد مزمن در دوران سالمندی، شناسایی فرآیند مدیریت این درد از اهمیت فراوانی برخورداراست. بدین جهت این پژوهش با هدف شناسایی فرآیند مدیریت درد مزمن و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن در سالمندان، انجام گردید. روش بررسی: این مقاله کیفی با رویکرد گراندد تئوری، انجام شده است. مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده شرکت کنندگان روش اصلی گردآوری داده ها بود. شرکت کنندگان شامل 30 سالمند مبتلا به درد مزمن، سه نفر از همراهان آنها و همچنین 29 نفر از از اعضای گروه درمانی بودند،که به صورت هدفمند و نظری انتخاب گردیدند. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش اشتراوس و کوربین انجام گردید. اعتبار داده ها بر اساس معیار های لینکلن وگابا تأیید شد. یافته ها: یکی از عوامل انگیزشی برای مقابله با درد مزمن در سالمندان، " دوست داشتن زندگی" بود، به طوری که اغلب سالمندان شرکت کننده در این پژوهش معتقد بودند که چون زندگی خود را دوست دارند، برای کاهش درد تلاش می کنند. طبقه دوست داشتن زندگی به عنوان یک عامل تسهیل کننده در فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان مشخص گردید که شامل دو زیر طبقه" صیانت از خویشتن " و " تلاش برای زندگی" بود. نتیجه گیری: به منظور مدیریت مؤّثر دردهای مزمن در سالمندان باید به دیدگاههای سالمندان، همراهان آنها و همچنین اعضای گروه درمانی، توجّه نمود. بعلاوه، پس از شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل این نوع درد از جمله "دوست داشتن زندگی" ، که در مقابله با درد مزمن دارای یک نقش تسهیل کننده است، می توان از آن در طراحی یک برنامه مراقبتی جامع استفاده کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Chronic pain ؛ Pain management؛ elderly؛ Qualitative Study درد هشهي، هذیزیت درد، عبلوٌذی، پضٍّؼ کيفی.
Subjects: W General medicine- Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation)
Divisions: Reserach Vice-Chancellar Department > Journal of Clinical Nursing and Midwifery
Journal of Clinical Nursing and Midwifery
Depositing User: Users 1 not found.
Date Deposited: 23 Aug 2017 05:13
Last Modified: 06 Feb 2018 11:32
URI: http://eprints.skums.ac.ir/id/eprint/3491

Actions (login required)

View Item View Item